Znakowanie tras rowerowych

W 2010 zrealizowaliśmy projekt „Z Bielska-Białej na Słowację!”. W jego wyniku powstała oznakowana trasa rowerowa z Bielska-Białej na Słowację do Martina 163 km. W wyniku tego projektu powstały kolejne działania których rezultatem było wytyczeniei oznakowanieponad 300 km tras rowerowych dzięki finansowaniuz Euroregion Beskidy.

Wydaliśmy kilka tyśięcy map tras rowerowych.Zajmujemy sięrenowacją oznkowania.

Współpracujemy z zarządami dróg i jednostkami chcącymi współdziałać dla dobra rozwoju komunikacji rowerowej.

Podczas projektu wyszkoliliśmy kadrę znakarzy tras rowerowych oraz przeprowadzamywiele akcji promujących trasy rowerowe.