Wiślana trasa rowerowa

Wiślana Trasa Rowerowa na obszarze Województwa Śląskiego - od Bielska-Białej do Jawiszowic (Małopolska) została oznakowana przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. Oznakowanie i wytyczenie trasy zostało współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.