51 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 23.04.2023

51 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 23.04.2023 to propozycja obejrzenie nowych, ciekawych miejsc w Czechowicach-Dziedzicach. Trasa zaplanowana jest tak aby rowerzyści mogli zobaczyć przejeżdżając poniższe obiekty.

WIEŻA WIDOKOWA

Od 2020 roku otwarta jest wieża widokowa na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Dolinie Potoku Czechowickiego, ma dokładnie 15,97 metra wysokości możemy z niej zobaczyć kościół pw. św. Katarzyny, Pałac Kotulińskich, ruiny „zamku” Wilczków oraz pomniki przyrody – aleja lip kandelabrowych i dęba "Bartek". Na terenie kompleksu znajdują się ponadto ścieżki spacerowe i dydaktyczne, edukacyjny plac zabaw, użytek ekologiczny „Czechowicka Dolina Jaskrów” z altaną rekreacyjną i pomostami na palach, a także zbiorniki retencyjne z miniaturami zapór wodnych, służące ochronie przeciwpowodziowej i edukacji hydrologiczno-klimatycznej. Znajduje się tutaj też budynek edukacyjny, w którym odbywają się szkolenia, lekcje i warsztaty.

PARK

Park Szwajcarska Dolina został udostępniony mieszkańcom. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie w rekreacyjno-wypoczynkowej przestrzeni na terenie kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. Znajduje się na nim fontanna posadzkowa i tablice informacyjne. Powstał tu skwer wykonany

z ozdobnych płyt betonowych. W środkowej części parku wykonany został naturalny staw rekreacyjny, który stanowi początek strumienia, biegnącego dalej w formie kaskad przez cały obszar parku. Wzdłuż naturalnie płynącego strumienia została wykonana ścieżka spacerowa. Powstały drewniane platformy, podesty i pomosty, będące dobrymi punktami do obserwacji przyrody.

DROGA ROWEROWA

w grudniu 2022 roku zakończyła się budowa blisko 300-metrowego łącznika między ulicą Falistą i Bestwińską w Czechowicach-Dziedzicach, ścieżka o szerokości 3,5 metra usprawniła komunikację mieszkańców osiedla Tomaszówka.

A CO W PLANACH DLA ROWERZYSTÓW?

Cieszy nas fakt że w najbliższych planach powstanie DDR ( droga dla rowerów) Bielsko-Biała – Czechowice-Dziedzice wzdłuż ul Legionów, a w nowej perspektywy finansowanej ze środków unijnych wybudowana zostanie DDR wzdłuż Rzeki Białej do ulicy Bestwińskiej.