2023 Działania wsparte przez Urząd Miasta Bielska Białej

2023 Działania wsparte przez Urząd Miasta Bielska Białej

Odnowienie oznakowania tras rowerowych w Bielsku-Białej 2023

ZADANIE DOFINANSOWANE   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Turystyka i krajoznawstwo I edycjaTworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta.

Aktywnie 2023

ZADANIE DOFINANSOWANE   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Turystyka i krajoznawstwo I edycja.         

Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych

51 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy Pod Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 23.04.2023
Półmetek Czechowice-Dziedzice, Meta Park Słowackiego

Realizacja zadania publicznego z zakresu:

ZADANIE DOFINANSOWANE REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających walory promocyjne dla miasta Bielska-Białej”.

52 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy Pod Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 24.09.2023

Półmetek- Wapienica, Meta Pływalnia Start Cygański Las

Realizacja zadania publicznego z zakresu:

ZADANIE DOFINANSOWANE REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających walory promocyjne dla miasta Bielska-Białej”.