2021 Działania wsparte przez Urząd Miasta Bielska Białej

Odnowienie oznakowania tras rowerowych w Bielsku-Białej cz.III

ZADANIE DOFINANSOWANE   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Turystyka i krajoznawstwo I edycjaTworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta.

Aktywnie 2021

ZADANIE DOFINANSOWANE   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Turystyka i krajoznawstwo I edycja.         

Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych

Wiosenny Rajd Rowerowy – odkryj rowerowe hasło!
Finał 30.05.2021  Błonia w Bielsku-Białej w godzinach 12.00-16.00

Realizacja zadania publicznego z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – II edycja.

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej

48 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy Pod Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 19.09.2021

Realizacja zadania publicznego z zakresu:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej II edycja – „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających walory promocyjne dla miasta Bielska-Białej”.