Terminarz wydarzeń

 • 01.09.2019 Rowerowy Szlak Doliny Karpia - Zator

  01.09.2019 Rowerowy Szlak Doliny Karpia - Zator

  8.30 wyjazd samochodami z Bielska-Białej 

  9.30 przejazd rowerami w dwuch grupach /wersja pełna 86 km wersja skrócona 40 km/

  opis szlaku; www.btcbb.pl/527,aktualnosci.html#content

  link do trasy:

  www.bikemap.net/en/r/4273740/

  .............................................................................................

   

 • 07.09.2019 rozstrzygnięci konkursu Marka Śląskie

  Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe są na liście nominowanych do nagrody „Marka Śląskie”!
  7.09.2019 nastąpi ogłoszenie wyników X edycji konkursu „Marka Śląskie” podczas Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
  Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, która koncentruje się nie tylko na jego atutach przemysłowo-gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy sportowych. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek Śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególnie dobrą opinią, jest ambasadorem regionu w Polsce i na świecie.

  Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki województwa. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju regionu

  .............................................................................................................................. 

 • 22.09.2019 47 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

                                                                                           Program

  47 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego
  pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  w dniu 22.09.2019
   
  Startujemy z Pl. Ratuszowego kierując się w stronę Jaworza do amfiteatru, gdzie odbędzie się półmetek. Drugi etap prowadzi w stronę Bielska-Białej, gdzie odbędzie się finał rajdu na terenie Błoni.
   
  Plac Ratuszowy – Start Rajdu
  ·        9.00 ROZPOCZĘCIE RAJDU - wywiady z gośćmi i uczestnikami
  ·        9.30 START RAJDU – Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej
  ·        9.30 – 11.30 I ETAP (ok. 16 km)
  Jaworze - Półmetek Rajdu
  ·        11.30– 13.00 PÓŁMETEK w Jaworzu
  o   przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych,
  o   weryfikacja uczestników konkurencji regulaminowych
  Błonie Bielsko-Biała – Meta Rajdu
  ·        13.00 – 14.30 II ETAP ( ok.14 km)
  ·        14.30 – 16.30 FINAŁ 47 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie Błoni w Bielsku-Białej
  o   ciepły posiłek
  o   rozstrzygnięcie konkurencji regulaminowych
  o   losowanie nagród loterii fantowej 
  o   rozdanie nagród
  o   zakończenie rajdu
   
   Planowana trasa:
  I ETAP 16 km Distance 220 m Ascent 140 m Descent https://www.bikemap.net/en/r/4923864/
   
  II ETAP 14 km Distance 150 m Ascent 150 m Descent https://www.bikemap.net/en/r/4923879/
   
   
  ZAPISY
  ·        W dniach 16-21.09.2019 – 15 zł, w biurze Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów 
                w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 5a
  ·        W dniu rajdu 22.09.2019 – 25 zł, na Placu Ratuszowym w Bielsku-Białej.
   
  ·        Zapisy przez Internet od 01.09.2019 do 19.09.2019 
  W ramach opłaty: koszulka, folder okolicznościowy, kupon na ciepły posiłek, ubezpieczenie.
  Uczestnicy rajdu mogą wraz z pakietem startowym zakupić los loterii fantowej 47 BRRR – koszt 5 zł.

     .......................................................................................................                                                   

 • Członkostwo w Beskidzkim Towarzystwie Cyklistów i Regulamin

  Zapraszamy do udziału w organizowanych wycieczkach oraz pomocy przy organizacji Rodzinnych Rajdów Rowerowych.
  Prowadzącym wycieczki zgłoś się jako "sympatyk BTC", stosuj do zaleceń prowadzącego i przepisów prawa o ruchu drogowym!

  Na wniosek koleżanek, kolegów o przyjęcie do grona stowarzyszenia - zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do BTC.

  REGULAMIN
   
  Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym, powinien być ubezpieczony. 
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników  wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom wycieczki rowerowej.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.

  Podczas wycieczek rowerowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 
  Nie ścigać się. Zachować ostrożność. Poruszamy się prawą stroną jezdni, jeden za drugim.

  Przed wyjazdem należy sprawdzić stan techniczny roweru.

   

  Uczestnicy stosują się bezwzględnie do poleceń Prowadzącego oraz Zamykającego na całej trasie wycieczki rowerowej.
   
  PODCZAS WYCIECZEK ROWEROWYCH ABSOLUTNY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU
   
  Taryfikator mandatów:  
   
  Przepisy dla rowerzystów:
   
   
   
   
   
   
   
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
   
   
  Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli nie wyrazisz takiej zgody, nie możesz brać udziału w wydarzeniu.
   
  Twoje dane podczas Bielskich Rodzinnych rajdów Rowerowych potrzebne są do ubezpieczenia oraz udziału w konkursach.
   
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego udziału w wydarzeniu, przez okres trwania wydarzenia, a także po jego zakończeniu, tak długo jak wymagają tego obowiązki określone przepisami, a także obowiązki wynikające z konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia.
   
  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała, lub pod numerem telefonu: 033 822 05 29.
   
 • 22,23,24.11.2019 Przed-andrzejki w górach

  22,23,24.11.2019 Przed-andrzejki w górach.

  Piesza wędróka - Góry Izerskie

  ................................................................