Terminarz wydarzeń

 • 28 lutego w Tłusty Czwartek

  28 lutego w Tłusty Czwartek  zapraszamy do wspólnego pieczenia pączków wraz z pokazem zdjęć w naszym biurze.

  Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności

  ......................................................... 

 • 22.03.2019 Walne Zebranie BTC

   22.03.2019 Walne Zebranie BTC

  .....................................................................

 • 14.04.2019 Świąteczne Jajeczko

  14.04.2019 Świąteczne Jajeczko

  10.00 start na rowerwch spod ratusza, 

  wycieczka rowerowa zakończona poczęstunkiem wraz ze świątecznymi życzeniami

  ..........................................................................................

 • Marzec/Kwiecień 2019 Szlakiem Wielkich Jezior Śląskich

  Wyjazd do Katowic pociągiem i przejazd rowerowy Szlakiem Wielkich Jezior Śląskich w kierunku Bielska-Białej .

  .........................................................................................

 • 28.04.2019 46 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

    28.04.2019

  46  Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod  patronatem Prezydenta Bielska ­-Białej.     

  ...............................................................................................................................................                                                  

 • 22.09.2019 47 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy

   22.09.2019   

  47  Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy   pod  patronatem Prezydenta Bielska ­-Białej.     

  ........................................................................................................                                                   

 • Członkostwo w Beskidzkim Towarzystwie Cyklistów i Regulamin

  Zapraszamy do udziału w organizowanych wycieczkach oraz pomocy przy organizacji Rodzinnych Rajdów Rowerowych.
  Prowadzącym wycieczki zgłoś się jako "sympatyk BTC", stosuj do zaleceń prowadzącego i przepisów prawa o ruchu drogowym!

  Na wniosek koleżanek, kolegów o przyjęcie do grona stowarzyszenia - zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do BTC.

  REGULAMIN
   
  Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym, powinien być ubezpieczony. 
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników  wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom wycieczki rowerowej.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.

  Podczas wycieczek rowerowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 
  Nie ścigać się. Zachować ostrożność. Poruszamy się prawą stroną jezdni, jeden za drugim.

  Przed wyjazdem należy sprawdzić stan techniczny roweru.

   

  Uczestnicy stosują się bezwzględnie do poleceń Prowadzącego oraz Zamykającego na całej trasie wycieczki rowerowej.
   
  PODCZAS WYCIECZEK ROWEROWYCH ABSOLUTNY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU
   
  Taryfikator mandatów:  
   
  Przepisy dla rowerzystów:
   
   
   
   
   
   
   
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
   
   
  Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli nie wyrazisz takiej zgody, nie możesz brać udziału w wydarzeniu.
   
  Twoje dane podczas Bielskich Rodzinnych rajdów Rowerowych potrzebne są do ubezpieczenia oraz udziału w konkursach.
   
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego udziału w wydarzeniu, przez okres trwania wydarzenia, a także po jego zakończeniu, tak długo jak wymagają tego obowiązki określone przepisami, a także obowiązki wynikające z konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia.
   
  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała, lub pod numerem telefonu: 033 822 05 29.