Rodzinne Rajdy Rowerowe powstają przy wsparciu finansowym
i organizacyjnym Gminy Bielsko-Biała

Gmina Bielsko-Biała