Wycieczka dookoła B-B trasą kol. Prezesa

W niedzielę 2-go września nasz kol. Prezes poprowadził wycieczkę przez rodzinną działkę, Bestwinę,Starą Wieś, Kobiernice, Porąbkę, Zarzecze,Bierną, Łodygowice,Godziszkę, Buczkowice, Meszną do BB

powrót