Podsumowanie 2-go Rajdy Wisły

W piątek 6-go lipca odbyłą się impreza posumowująca 2-gi Rajd Wisły, w trakcie której pokazano film z przebiegu rajdi i wręczono uczestnikom certfikaty.

powrót