renowacja tras rowerowych

Odnowienie oznakowania tras rowerowych w Bielsku-Białej jest zadaniem dofinansowanym ze środków  Gminy Bielsko-Biała
Projekt zakłada odnowienie istniejących oznakowań tras rowerowych na terenie Bielska-Białej oraz aktualizacja materiałów informacyjnych z tym związanych.
 
W/W działaniami planujemy objąć takie trasy:
 
nr 002 „Bielsko-Biała - Wapienica – Stare Bielsko - Trzy Lipki”18 km
nr 003 - Stare Bielsko – Przegibek -17 km
 
oraz w granicach Bielska-Białej:
Wiślana Trasa Rowerowa łącznik: 
Bielsko-Biała – Zabrzeg -  ogółem 22,4 km   w granicach Bielska-Białej 10 km                                                                                                                                                                     
 Greenway na terenie Bielska-Białej - w granicach Bielska-Białej 14 km
Stan oznakowania na dzień dzisiejszy kwalifikuje się do renowacji.
Oprócz znaczenia komunikacyjnego trasy posiadają walory turystyczne i krajoznawcze, prowadzą malowniczymi zakątkami pokazując turystom ciekawostki historyczne i geograficzne takie jak: zabytki Bielska-Białej, kompleksy przyrodnicze doliny Wapienicy, Cygańskiego Lasu, Wzgórza Trzech Lipek, Jaworza, Doliny rzeki Białej, Lipnika. Obiekty historyczne takie jak gotycki kościół w Starym Bielsku, starodawne Grodzisko z XII wieku.
Trasy komunikują miejscowości położone wokół Bielska-Białej takie jak Czechowice-Dziedzice, Kozy, Wilamowice.

Warto wspomnieć że sieć naszych tras przecina się z Polskim szlakiem architektury drewnianej w okolicach Kościoła św. Barbary oraz projektowanym „ Szlakiem Wielkich Jezior Województwa Śląskiego”.  

powrót