Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

  Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

Bielsko-Biała, 10.03.2017
 
 
W dniu 10.03.2017 odbyło się Walne Zgromadzenie  Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz  Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów  na lata 2015 – 2017 powołano :
Zarząd :
Prezes Jolanta Koźmin
Skarbnik  Beata Załubska
Sekretarz Marek Danielkiewicz
 
Komisję Rewizyjną :
Jerzy Płaczek
Iwona Niedziela
 
Komisję Dyscyplinarną :
Józef Byrski
Remigiusz Szablewski
 
 

powrót