05.06.2016 Góra Świętej Anny

 05.06.2016 Góra Świętej Anny

Wczesnym ranem o godzinie 6.00 wyruszyliśmy samochodami do Kędzierzyna Koźle. Trasa malowicza wśród łąk i sadów wiodła na GóręŚwiętej Anny – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m n.p.m. Wysokość względna mierzona od dna doliny Odry (przepływającej w odległości 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się Sanktuarium Św. Anny - babci Jezusa oraz amfiteatr na terenie dawnego kamieniołomu z  przed II wojny światowej. Nad kamieniołomem pomnik upamiętniajacy powstańców.

Tradycyjna na tym terenie potrawa to kluski ślaskie z modra kapustą i rolada śląską, pycha !

Następny wyjazd samochodami w nieznane za miesiąc.

 

powrót