Sztolnia Czarnego Pstrąga morsowanie 2016

Blisko 200 morsów z całej Polski pokonało  600 metrowy odcinek sztolni. Czas przejścia liczył od 20 do 30 minut, a temperatura wody jedynie 6 stopni Celcjusza. Ubrani w stroje kąpielowe, czapki, rękawiczki i odpowiednie obuwie morsy rozpoczynali wyprawę od rozgrzewki przy rotundzie szybu Sylwester. Później w grupach schodzili krętymi schodami do podziemnej przystani leżącej na głębokości 30 metrów i  pieszo maszerowali do podszybia szybu Ewa.
 

Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Góra to najdłuższa w Polsce przeprawa łodziami. Stanowi ona niewielki fragment XIX-wiecznej Głębokiej Sztolni Fryderyk, która służyła do odwadniania podziemnych wyrobisk dawnej kopalni Fryderyk (jej część stanowi dziś Zabytkowa Kopalnia Srebra) i co więcej - do dziś jest sprawna. Sztolnia ta liczy wraz z odnogami ponad 15 km, natomiast odcinek turystyczny ma dł. 600 metrów. Od 2004 roku podziemia Sztolni Czarnego Pstrąga i Zabytkowej Kopalni Srebra znajdują się na prezydenckiej liście Pomników Historii. Sztolnia jest również częścią Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Dwa szyby Sztolni Czarnego Pstrąga, podziemia, wylot oraz tak zwany roznos doprowadzający wody podziemne do rzeki Dramy są elementem wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO 

powrót