II Piknik Organizacji Pozarządowych.

 O kulturze w galerii handlowej - foto

 
2014-11-29, 09:38  


Pasja, talent, chęć działania na rzecz dobra wspólnego oraz umiłowanie piękna i dobra - w Bielsku-Białej nie brakuje organizacji pozarządowych, które mają na celu edukację młodzieży, wspieranie seniorów. Na Pikniku poznaliśmy zaledwie kilka z nich. Świetnie radzą sobie w miejskiej przestrzeni.
Na terenie Pasażu Tesco przy ul. Warszawskiej odbył się wczoraj II Piknik Organizacji Pozarządowych. Współorganizatorem wydarzenia był Teatr Grodzki. Wśród stowarzyszeń, które zaprezentowały zakres swoich działań odnaleźliśmy Centrum Sztuki Kontrast (w ramach którego działa z powodzeniem Centrum Artystyczno-Edukacyjne "Proscenion"), Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Hospicjum św. Kamila Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany.
Piknik składał się z trzech części. Organizacje pozarządowe przeprowadzały różnorodne gry, konkursy czy warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży, których celem było propagowanie wiedzy o regionie (historia, dziedzictwo kulturowe, tradycja, wiedza współczesna, warunki przyrodnicze i geograficzne miasta i regionu). Przeprowadzono także happening plastyczny dla dzieci i młodzieży „Jestem z Bielska-Białej i znam swoje miasto!”. Jego celem była plastyczna ilustracja miejsc na mapie Bielska-Białej, w których dzieci i młodzież lubią spędzać czas.
Nie zabrakło debaty dotyczącej aktywności edukacyjno-lulturalnej młodych ludzi. - Na gorąco komentowaliśmy wyniki naszej sondy. Zastanawialiśmy się nad istotą kultury oraz jej miejscem w naszym życiu - mówi Agnieszka Maj z Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki". W debacie wzięli udział m.in. Michalina Sierny (Stowrzyszenie "Z Bielska"), Renata Morawska (MDK "Kubiszkówka") oraz przedstawiciel naszej redakcji.
Debata była elementem działań animacyjnych w ramach działania: Dzień NGO 2014, realizowanego w projekcie „Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
źródło:
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/28451/o-kulturze-w-galerii-handlowej-foto

powrót