Zjednoczona Beskidzka Inicjatywa Rowerowa

21.03.2019 o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie założycielskie Zjednoczonej Bielskiej Inicjatywy Rowerowej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Policji, Urzędu Miasta, WORD-u ,organizacji pozarządowych (Enduro Trails, Beskidzkie Tow. Cyklistów). 
Ponad to z zaproszeniem do udziału wystąpiliśmy do MZD.

 

Jeżeli masz jakieś uwagi, pomysły, sugestie, którymi chcesz się z nami podzielić pisz na adres zbir.bielsko@gmail.com. Wszystkie weźmiemy pod rozwagę. 
Jeśli dysponujesz czasem i wiedzą dotyczącą projektowania organizacji ruchu, w kontekście ciągów rowerowych i chciałbyś społecznie z nami działać … zapraszamy!
Adres spotkania:
Centrum Organizacji Pozarządowych Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18.
 
 

A jak to było:

Początek 2019 przyniósł zielone światło dla powstania organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta Bielska-Białej!

Dzięki wieloletniej inicjatywie w najbliższych tygodniach grupa inicjatywna ukonstytuuje się i będzie pełnić funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Bielska-Białej w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie: rekomendacji wraz z wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci tras rowerowych, zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację w zakresie poruszania się rowerem, zgłaszania propozycji wysokości budżetu w ramach pozycji budżetowej Program Rowerowy, opiniowania koncepcji i projektów drogowych mających wpływ na ruch rowerowy na możliwie wczesnym etapie, rekomendacji dla działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, podejmowania innych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.

Trwające kilka lat rozmowy mające na celu powstanie oficjalnej grupy osób, którym zależy na poprawie infrastruktury rowerowej, w obecnym czasie idea stała się realna!

 Pierwsze takie spotkanie było w 14 kwietnia 2016 roku w sali bielskiego ratusza,

drugie spotkanie w prezydenckiej sali ratusza w dniu 14 stycznia 2019 roku.

 Relacja ze spotkania w 2016 roku;  www.btcbb.pl/491,aktualnosci.html#content

 

 

Dnia 21 stycznia 2019 roku w siedzibie Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Bielsku-Białej odbyło się drugie spotkanie.

 

 

Beskidzka Inicjatywa Rowerowa zwana dalej BIR będzie forum konsultacyjnym i opiniodawczodoradczym Prezydenta Bielska-Białej w zakresie polityki rowerowej.

BIR  jest miejscem dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach związanych z rozwojem mobilności rowerowej i turystyki rowerowej oraz ma na celu usystematyzowanie zagadnień związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Bielsku-Białej w oparciu o współpracę regionalną.
BIR pełnić będzie   funkcję organu   opiniodawczo-doradczego   Prezydenta
Bielska Białej    w   sprawach   dotyczących   współuczestnictwa   mieszkańców
w zarządzaniu miastem w zakresie:
 
   1) rekomendacji wraz z wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci
      tras rowerowych;
   2) zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację
      w zakresie poruszania się rowerem;
   3) zgłaszania   propozycji    wysokości   budżetu w ramach pozycji
      budżetowej Program Rowerowy;
   4) opiniowania koncepcji i projektów drogowych mających wpływ na ruch
      rowerowy na możliwie wczesnym etapie;
   5) rekomendacji dla działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa
      rowerzystów;
   6) podejmowania innych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.
 
                                 
 
 Członkowie BIR pełnić będą funkcje społecznie.
 
 
Kolejne spotkanie planujemy na miesiąc luty 2019 –data zostanie podana do publicznej wiadomości
 
Do tego czasu przedstawiciele organizacji przygotują prezentacje dotyczące zrealizowanych przez siebie działań na rzecz infrastruktury rowerowej oraz innych „działań pro-rowerowych”.
 
Społecznie skonstruowana będzie mapa z przebiegiem tras rowerowych górskich i nizinnych, przebiegiem DDR, CPR oraz propozycjami ciągów rowerowych.
 
Drugie spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zaangażowanych w rozwój infrastruktury i lobby rowerowe w Bielsku-Białej celem wyłonienia przedstawicieli BIR w naszym mieście.
 
Opracowany zostanie Regulamin Beskidzkiej Inicjatywy Rowerowej oraz stosowne dokumenty do przedłożenia Prezydentowi Miasta celem ukonstytuowania się BIR.
 
Nazwa jeszcze jest w trakcie powstawania więc bedziemy albo BIR albo ZBIR :-)

 

 

powrót