Wycieczka BB - Wilkowice - Łodygowice - Kalna - Meszna - BB 27.10.13

Wycieczka BB - Wilkowice - Łodygowice - Kalna - Meszna - BB 27.10.13

W czasie tej wycieczki odwiedziliśmy grób zmarłego w tym roku naszego kolegi z BTC Kazia Jańczury.

Na odpuście w Łodygowicach powodzeniem cieszyły się odpustowe cukierki, ale na prawdziwe łakocie

pojechaliśmy do cukierni na granicy Kalnej i Godziszki, a odcinek drogi z Mesznej do Mikuszowic

pokonaliśmy drogą ekspresową S69 w budowie.

powrót