Renowacja oznakowania Bielsko-Biała - Glinka

Trwają prace renowacyjne na odcinku  Bielsko-Biała - Węgierska Górka. Na tym odcinku możecie się spodziewać przez najbliższy czas utrudnień w postaci braku piktogramów na białych podkładach znaków malowanych.

 Realizacja zadania publicznego - Kształtowanie przestrzeni turystycznej.
Zadanie finansowane ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki
Renowacja oznakowania „ Śląskiej  Trasy Rowerowej nr 1”
 na odcinku Bielsko-Biała – Glinka
w okresie od 01.04.2013 do 15.10.2013
Beneficjent:  Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

powrót