Światowy Dzień Turystyki 2015

Wojewódzkie obchody odbyły się w Pszczynie.


Podczas uroczystości wręczono „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku” wyróżnienia przyznawane przez Izby Turystyczne. W tym roku dyplomy marszałka otrzymało 54 organizacji i osób. Wręczył je członek Zarządu Województwa Kazimierz Karolczak.
Dyplom nadaje się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które swoją dzialalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w Województwie Śląskim. Co roku obchody odbywają się w różnych miejscach regionu. W ubiegłym roku gościły w Żywcu, w tym roku w Pszczynie, w Stajniach Książęcych – obiekcie, który odzyskał swój blask dzięki środkom unijnym i współpracy pomiędzy samorządem województwa i samorządem Pszczyny.
Światowy Dzień Turystyki to święto wszystkich ludzi branży, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenie się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.
Dla Województwa Śląskiego turystyka to w dłuższej perspektywie jedno ze źródeł rozwojowych. Obsługa i przyjmowanie przyjezdnych stanowią źródło dochodów i wzrostu rentowności dla większości sektorów gospodarki. Doświadczenia krajów naszej strefy klimatycznej wskazują na wielkie możliwości, jakie stwarza rozwój gospodarki turystycznej. Nowe miejsca pracy tworzone mogą być w ramach realizacji wielu przedsięwzięć z obszaru turystyki, choćby takich jak: tworzenie sieci informacji turystycznej, tworzenie nowych inwestycji infrastrukturalnych dla potrzeb turystyki, budowa bazy noclegowej, sportowo-rekreacyjnej i narciarskiej.
Województwo Śląskie urzeka turystów swoją różnorodnością. Tutaj na odkrycie czekają skarby dziedzictwa kulturowego, bogactwo krajobrazowe i elektryzująca oferta kulturalno-rozrywkowa. Piękno przyrody i żywioł wielkich miast mieszają się tu w doskonałych proporcjach, a wypoczynek w ruchu lub wyciszeniu, stanowi dla odwiedzających Śląskie dawkę prawdziwie pozytywnej energii.

Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2015 roku

Bielsko- Biała: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

 -organizuje i popularyzuje turystykę rowerową oraz inne formy aktywnego wypoczynku, propaguje budowę ścieżek rowerowych, wytycza nowe szlaki dla potrzeb turystyki rowerowej. Wspiera organizację i osoby, które podejmują działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej. Buduje pozytywną atmosferę zaufania i szacunku dla zajmujących się działaniem na rzecz ruchu rowerowego oraz propaguje wśród członków stowarzyszenia zasady „fair play” - wzajemnej pomocy i uprzejmości.

Obchody w Bielsku-Białej  Światowego Dnia Turystyki.

W piątek, 25 września o godz. 16.00 w auli Książnicy Beskidzkiej odbyło się coroczne spotkanie  przedstawicieli samorządu z organizatorami turystyki. Podczas spotkania Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Jędrusiński wręczył wyróżnienia osobom zasłużonym dla rozwoju turystyki w Bielsku-Białej. Uhonorowani zostali również nauczyciele, będący opiekunami Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych działających w bielskich szkołach, którzy w minionym roku aktywnie propagowali turystykę wśród dzieci i młodzieży. Honorową Odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki” został wyróżniony Oddział PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, który w bieżącym roku obchodzi 85-lecie działalności.
Wyróżnieni przez Prezydenta Miasta „Za zasługi dla rozwoju turystyki w Bielsku-Białej”:
Barbara Jedynak, Beata Załubska, Jan Baraś, Marek Czader, Grzegorz Gierlasiński, Tadeusz Jan Mikulski, Zbigniew Poraniewski.

bbfan.pl/bielsko-swiatowy-dzien-turystyki/

 

powrót