Wigilia 2014

Grudzień za pasem, przypominam  że 13.12.14 na Szyndzielni  spotykamy się na wspólnej Wigilii o godzinie 14:30.

O godzinie 15:00 rozpoczniemy część oficjalną wspólnym odśpiewaniem kolędy i połamaniem się opłatkiem wraz z życzeniami, a następnie kilka godzin przy dzwiękach muzyki.


Proponujemy trzy kolędy. 
Prosimy o wybór tej którą rozpoczniemy część oficjalną ( propozycje przesyłajcie e-mailem).

A oto propozycje:

Przybieżeli do Betlejem pasterze
Przybieżeli do Betlejem pasterze, 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, 
A pokój na ziemi. 

Oddawali swe ukłony w pokorze 
Tobie z serca ochotnego, o Boże! 
Chwała na wysokości... 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, 
Których oni nie słyszeli, jak żywi. 
Chwała na wysokości... 

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię? 
Chwała na wysokości ... 

Oto mu się wół i osioł kłaniają, 
Trzej królowie podarunki oddają. 
Chwała na wysokości... 

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują 
Chwała na wysokości... 

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym 
Chwała na wysokości... 

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy
Chwała na wysokości... 


W żłobie leży
1. W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

2. My zaś sami z piosneczkami 
Za wami pospieszymy, 
A tak tego, maleńkiego, 
Niech wszyscy zobaczymy: 
Jak ubogo narodzony, 
Płacze w stajni położony, 
Więc go dziś ucieszymy. 

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy 
Zabrzmi świat z wesołości, 
Że posłany nam jest dany 
Emmanuel w niskości! 
Jego tedy przywitajmy, 
Z aniołami zaśpiewajmy 
Chwała na wysokości! 

4. Witaj, Panie, cóż się stanie, 
Że rozkosze niebieskie 
Opuściłeś a zstąpiłeś 
Na te niskości ziemskie ? 
Miłość moja to sprawiła, 
By człowieka wywyższyła 
Pod nieba emipryjskie. Dzisiaj w Betlejem
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, 
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. X2

2. Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef Święty, i Józef Święty
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi, 
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.x2

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi, 
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.x2

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi, 
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.x2

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
przywitać Jezusa
Króla nad królmi, Króla nad królmi
uwielbić Chrystusa

Chrystus się rodzi, 
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.x2

Zarząd BTC Pozdrawia !

Jola, Beatka i Marek

powrót