Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

Członkowie                                

BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW

 

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje :

 

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków

Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

Bielsko-Biała, 07.03.2014 roku, które odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia.

I termin zebrania – godz. 18.00 , II termin – 18.15.

 

Porządek zebrania :

 

1.      Otwarcie zebrania - przywitanie przez Prezesa BTC

2.      Wybór protokolanta zebrania - propozycje z Sali – głosowanie jawne

3.      Wybór komisji mandatowej, stwierdzającej prawomocność zebrania

4.      Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.

5.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6.      Raport finansowy – skarbnik

7.      Dyskusja

8.      Przedstawienie planu pracy na 2014 rok

9.      Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

10.                        Zakończenie zebrania

 

Prosimy o niezawodny udział w zebraniu.

 

 

 

powrót