„ Trasy rowerowe w Bielsku-Białej” - konferencja

                                                                           IV SPOTKANIE PARTNERSKIE 29.01.2014
 
                29.01.2014 dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Sali Posiedzeń bielskiego Ratusza odbyło się czwarte spotkanie partnerskie organizowane przez Beskidzie Towarzystwo Cyklistów, które prowadziła Jolanta Koźmin Prezes Stowarzyszenia i koordynator projektów transgranicznych.                                                                                    
W imieniu Prezydenta Miasta jako pierwszy zabrał głos Wiceprezydent Zbigniew Michniowski  w konferencji uczestniczył również Wiceprezydent Lubomir Zawierucha.
Spotkanie finalizowało projekt „ Trasy rowerowe w Bielsku-Białej” oraz promowało wydaną w ilości 7000 szt. mapę tras rowerowych w Bielsku-Białej w ramach tego projektu.  
 Trasy rowerowe powstają przy współfinansowaniu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgraniczne Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
 
Dyrektor Euroregionu Beskidy Pan  Marcin Filip przedstawił ciekawe mikroprojekty realizowane w regionie Beskidy w prezentacji pt. „Mikroprojekty jako szansa rozwoju regionu Beskidy”
 
Zaproszeni ze Słowacji goście – partnerzy projektu zaprezentowali wspólne działania które na przestrzeni ostatnich 10 lat podejmowani
z polskimi Partnerami również z Beskidzkim Towarzystwem Cyklistów. 
"10 lat współpracy" – prezentował
Bronislav Zacharides
Raditiel/director
Rozvojova agentura Żylinskeho Samospravneho Kraja
Żylina
  
"Międzynarodowy szlak zamkowy" – prezentowała
Ivana Bobrovska przedstawiciel Prezydenta Miasta Martin
Kierownik departamentu rozwoju regionalnego
Martin
 
Prezes stowarzyszenia Jola Koźmin opowiedziała w kilku słowach o historii bielskich cyklistów   i przedstawiła zdobyte przez Jacka Proszyka dokumenty , które dowodzą, że rowerzyści w Bielsku-Białej mają już ponad sto lat, a następnie omówiła działania Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w dziedzinie tras rowerowych oraz jubileusze związane z rokiem 2014.
 
Samo towarzystwo świętuje:
10-lecie powstania Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów
18-lecie Bielskich Rodzinnych Rajdów Rowerowych -organizowanych przez BTC
a już za niedługo 135-lecie Bielskich Cyklistów!
 
Przez minione  lata powstały wytyczone przez BTC trasy rowerowe:
W 2010 roku powstała Cyklomagistrala PL-SK łącząca Bielsko-Białą po stronie polskiej i Martin leżący na terenie Turca po stronie słowackiej. 
Na Bazie Cyklomagistrali w kolejnych latach wytyczyliśmy  kolejne trasy rowerowe jako propozycja dla słowackich, czeskich i polskich cykloturystów chętnie odwiedzających przygraniczny euroregion.
 
 
Trasa nr 1 Bielsko-Biała – przełęcz Glinka granica PL-SK  – 63 km
Cyklomagistrala PL-SK 63 km po stronie polskiej, 100km po stronie słowackiej.   
Trasa rozpoczyna się w Bielsku-Białej - Plac Ratuszowy i dalej Bystra Śląska, Meszna , Buczkowice, Godziszka, Słotwina, Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka, Cisiec, Milówka, Rajcza, Ujsoły, przełęcz Glinka,
granica polsko-słowacka.
 
 
Trasa nr 1 – „ Z Placu Ratuszowego do Czechowic-Dziedzic” -13 km
Jest to przedłużenie  Cyklomagistrali PL-SK oraz śląska trasa rowerowa nr 1.
Trasa rozpoczyna się na Placu Ratuszowym dalej ul. 11 Listopada, Cechową – przeprowadź rower, Podwale, Grażyńskiego, Konwojową, Komorowicką, Rzeczną, Klonową, Zabiele, Dębową, Wąską do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Czechowicach Dziedzicach.  
   
Trasa 001 „ Dookoła Bielska-Białej” – 52 km   - Trasa ta to pętla ulicami: Leszczyńską, Piaskową, bulwarami wzdłuż potoku Straconka, Zawodzie, Ks. Brzóski, Polną, Wróblowicką, Admiralską przejazd przez Krakowską. Gmina Kozyulicami: Krańcową, Sadową, ChmielowąPod Grapą, Topolową, Młyńską, Nadbrzeżną, Graniczną. Dalej ulicami: Bielską, Do Lasu, Tartaczną, Zagrody, Janowicką, Pod Kasztanem, 13 Zakrętów, Bystrą, Barkowską, Komorowicką, Mazańcowicką, Poligonową przejazd przez Andersa, Dumki, Spółdzielczą, Dębową, Kaskadową, Rudawka przejazd przez most nad droga ekspresową, Londzina, Mazurską, Dzwonkową, przejazd przez Cieszyńską, Średnią, Jaworzańską, Miętową, Zapora, Dębowiec, Skarpową, Karpacką, Karbową, Olszówka, Pocztową, Srebrną, Pszczelą, Czołgistów, Ustronie, Willową, Bystrzańską, przejazd kładką dla rowerów na drugą stronę rzeki Biała, Kusia, Paproci Kolejową, Gen. Maczka , Leszczyńską. Trasa 002 „ Centrum – Wapienia – Stare Bielsko” 18km - trasa rozpoczyna się na Placu Ratuszowym, dalej ul. Sempołowskiej, ścieżką rowerową przy ul. Partyzantów, ulicami: Kochanowskiego, karpacką, Jeżynową, Łowicką, Dębowiec, Zapora, Kopytko, dalej drogą gruntową wzdłuż potoku Wapienia, ul. Wapienicką, przejazd przez Cieszyńską, Zapłocie duże , Nad Potokiem, Zuchów, Halentówka, Piechurów.
 
Czarny Łącznik do trasy 001 „ Dookoła Bielska- Białej ” 1km   - rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Bora Komorowskiego. Biegnie po ścieżce rowerowej wzdłuż Partyzantów, do zjazdu do CH Gemini. Następnie przebiega po drodze gruntowej przez Park Strzygowskiego do ul. Leszczyńskiej.
                                     
Greenways   - „ Kraków – Morawy –Wiedeń”   
 
Kraków (Wawel) – Kryspinów – Choleryn – Mników – Baczyn – lasy tenczyńskie- Rudno – Grojec – Alwernia – Wygiełzów – Las – Oświęcim – Brzezinka – Harmęże (most na Wiśle) – Wola – Miedźna – Pszczyna – Goczałkowice Zdrój – Zabrzg – Landek – Mazańcowice – Bielsko-Biała ( przez wzgórze Trzy Lipki, Stare Bielsko i Wapienicę) - Jaworze – Gorki Wielkie – Nierodzim.
 
Greenways – w rejonie Bielska-Białej:
Zielony szlak: Kraków – Morawy – Wiedeń, przebiega przez Bielsko-Białą, do którego dojeżdża się od Międzyrzecza Dolnego. Do miasta wjeżdża się ulicą Dumki, a później ulica Poligonową – tutaj Greenway pokrywa się z Trasą nr 001. Z Poligonowej należy zjechać w ulicę Zuchów, razem z Trasą nr 002.
Trasa prowadzi ulicami: Storczyków, Jaworzańska, Miętowa, Leśników, Antyczna, Wapienicka, Cieszyńska, Zapłocie Duże, Nad Potokiem, Portowa, Zuchów, Halantówka, Piechurów, Poligonową. Droga serwisowa biegnąca od ul. Andersa wzdłuż drogi ekspresowej S-1. I dalej ulicami: Dumki, Spółdzielcza, Dębowa.
 
 
Wiślana Trasa Rowerowa WTR Wisła - Gdańsk
W zamyśle jest szlakiem rowerowym umożliwiającym pokonanie Polski z południa (od źródeł Wisły) na północ (do Gdańska), lub odwrotnie, poruszając się  wałami wiślanymi oraz drogami przyjaznymi dla turystyki rowerowej.
Odnoga WTR-u prowadząca do Bielska-Białej znajduje się w Zabrzegu nieopodal Zapory Goczałkowickiej prowadzi malowniczymi terenami do Doliny Wapienicy w Bielsku-Białej.
 
Wiślana Trasa Rowerowa –  odnoga Bielsko-Biała do „Doliny Wapienicy“ (WTR-BB) 22 km:
Trasa prowadzi ulicami: Dębowiec, Łowiecka, Jeżynowa, Zwardońska, Lotnicza Orzeszkowej, Bukowa.
Ulica Andersa – trasa poprowadzona została po drodze dla pieszych 
i rowerów biegnącej wzdłuż ulicy Andersa na odcinku od ul. Bukowej do ul. Sobieskiego, a nastepnie uliami: Nad Potokiem, Portowa, Zuchów.
Gmina Mazańcowice ulicami: Halentówka, Pustki, Kopiec, Buczyna, Strzelców Podhalańskich, Piekarska, Krzywa.
Gmina Czechowice-Dziedzice ulicami: Potoczna, Zajęcza, Kole, Bory, Ochodzka, Burzej, Objazdowa, Korfantego, Mostowa, Gen. Sikorskiego,Gminna w Zabrzegu.
 
Trasa nr 003 – „Stare Bielsko – Przegibek 17 km:
Trasa prowadzi ulicami: Nad Potokiem, Sobieskiego, Zapłocie Duże, Ciżemki, Spółdzielców, I Armii Wojska Polskiego, Smolna, Lotnicza, Zwardońska, Orzeszkowej, Karpacka, Niwna, Kolista, Andersa,  Bora Komorowskiego, Łagodna, Langiewicza, Górska do parkingu na „Przegibku“
 
Trasa nr 004 – „Armii Krojowej – Szyndzielnia“ 4 km:
Trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic: Andersa – Partyzantów – Bora Komorowskiego. Biegnie wzdłuż ul. Andersa po istniejącej drodze dla rowerów i pieszych do ul. Armii Krajowej. Na dalszym odcinku ulicy obowiązuje zakaz ruchu nie dotyczący MZK, TAXI, mieszkańców i rowerzystów.
 
Trasy nr 005 – „Pętla Hałcnów“ 6,5km:
Trasa zaprojektowana jest jako pętla, prowadzi ulicami: Wyzwolenia, Księżycowa,Zagrody, Janowicka ( tu łączy się z Trasą 001-Dookoła Bielska Białej , Pod Kasztanem, 13 Zakrętów , Janowicka, Siostry Małgorzaty Szewczyk
 
 
 
 
 Trasy rowerowe powstają przy współfinansowaniu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgraniczne Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

powrót