Spotkanie partnerskie 29.01.2014

W związku z jubileuszem dziesięciolecia działań Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów na rzecz rozwoju infrastruktury i turystyki rowerowej odbędzie się spotkanie promujące najnowsze wydanie 7 000 egzemplarzy mapy tras rowerowych  w Bielsku-Białej. 

Spotkanie  odbędzie się dnia 29.01.2014 w Ratuszu Bielska-Białej. 

 

Udział zapowiedzieli partnerzy projektu  Bronislav Zacharides direktor Rozvojova agentura Żylinskeho Samospravneho Kraja- Żylina,  Ivana Bobrovska przedstawiciel Prezydent Miasta Martin. Wiceprezydent, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego,  dr Jacek Proszyk zajmujący się historią bielskich cyklistów, dyrektor Euroregionu Beskidy oraz przedstawiciele bielskich mediów. 

Część przewidziana dla zaproszonych gości odbędzie się do południa w sali bielskiego Ratusza.

 

Tematyka:

Mikroprojekty jako szansa rozwoju regionu Beskidy

10 lat współpracy  polsko-słowackiej - prezentacja

Międzynarodowy szlak zamkowy – prezentacja

Historia cyklistów Bielska-Białej

Trasy rowerowe w Bielsku-Białej – prezentacja 

 

Osoby zainteresowane tematyką spotkania zapraszamy na część otwartą w siedzibie biura                                                                                             ul. Krasińskiego 5a.  o godzinie 17:00  

 

Spotkanie finalizuje projekt o nazwie:

„Trasy rowerowe w Bielsku -Białej”  nr PL-SK/BES/IPP/III/16.

Finansowane jest  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy 

 

 Proszę o potwierdzenie przybycia na spotkanie pod adresem info@btcbb.pl

powrót