Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków BTC 1.03.2013

Zarząd BTC zwołuje :

 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków

Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

w dniu 1-go marca 2013 roku, które odbędzie się w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przy Placu Opatrzności Bożej 18 ( I piętro) w Bielsku-Białej (dawny Urząd Stanu Cywilnego).

I termin zebrania – godz. 18.00 , II termin – 18.15.

 Porządek zebrania :

 1.     Otwarcie zebrania - przywitanie Prezes BTC

2.      Wybór protokolanta zebrania - propozycje z Sali – głosowanie jawne

3.      Wybór komisji mandatowej, stwierdzającej prawomocność zebrania

4.      Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012 r.

5.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6.      Sprawozdanie finansowe za 2012 r.

7.      Dyskusja nad sprawozdaniami

8.      Wybory nowych władz stowarzyszenia

9.      Przedstawienie wniosku o uchwalenie zmian w statucie BTC

10.  Przedstawienie planu pracy na lata 2013- 2014

11.  Dyskusja o działalności BTC

12.  Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

13.  Zakończenie zebrania

 Prosimy o niezawodny udział w zebraniu.

powrót