2011-07-17 Wycieczka do Górek Wielkich

2011-07-17 Wycieczka do Górek Wielkich

W niedzielę 17-go lipca udaliśmy się na wycieczkę przez Jaowrze Nałęże do Górek  Wielkich.

Obejrzeliśmy ukończoną panoramę "Upadek Konstantynopola" i nowe muzeum multimedialne

w odnowionym dworze Kossaków. Wracaliśmy nowo odkrytą drogą do Grodźca, a natępnie przez Biery,

Jaworze do domu. (JP)


powrót