2012-03-16 Walne zebranie BTC

 

16 marca 2012 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków

 

Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

 

Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe za 2011 rok, przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i przedstawiono plan pracy na 2012 rok, a także wręczono wyróżnienia.


powrót