Walne Zebranie BTC 16.03.2012

Bielsko-Biała, dnia 28.02.2012

 
Członkowie                                

BESKIDZKIEGO TOWARZYSTWA CYKLISTÓW

 Zarząd BTC zwołuje :

 Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków

Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów

Bielsko-Biała, 16 marca 2012 roku, które odbędzie się w saloniku sztuk rozmaitych „Bazyliszek” na ul. Wzgórze 8  w Bielsku-Białej (między zamkiem a rynkiem).

I termin zebrania – godz. 17.00 , II termin – 17.15.

 

Porządek zebrania :

 1.      Otwarcie zebrania - przywitanie przez Prezesa BTC

2.      Wybór protokolanta zebrania - propozycje z Sali – głosowanie jawne

3.      Wybór komisji mandatowej, stwierdzającej prawomocność zebrania

4.      Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011 r.

5.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6.      Raport finansowy – skarbnik

7.     Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

8.      Dyskusja

9.      Przedstawienie planu pracy na 2012 rok

10.  Przyjęcie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

11.  Zakończenie zebrania

 Prosimy o niezawodny udział w zebraniu.

powrót