2011-01-29-30 wycieczka górska na Wielką Raczę

2011-01-29-30 wycieczka górska na Wielką Raczę
Traducyjnie pod koniec stycznia udaliśmy się do Milówki na konkurs strzelania z bata
w ramach 'Żywieckich Godów", a następnie z Rycerki na Wielką Raczę z wypadem
na słowacką stronę.

powrót