Światowy Dzień Turystyki w roku 2010

Światowy Dzień Turystyki w roku 2010 przyniósł dla Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów dwa wyróżnienia za zaangażowanie w rozwój turystyki i promocje regionu dla Marka Danielkiewicza, podziękowanie osobiście składał Prezydent Miasta Jacek Krywult. Jola otrzymała wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Śląskiego za współprace międzynarodową w dziedzinie promocji i turystyki Uroczystość miała miejsce w Zawierciu, gdzie udostępniono nam do zwiedzania Hutę Szkła, pretendującą do miana miejsca zabytkowego.
JK

powrót