Walne Zebranie Sprawozdawcze BTC 5.03.2010

W dniu 05.03.2010 w siedzibie Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów odbyło się Walne Zgromadzenie Członków BTC. Porządek zebrania obejmował sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2009, które przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Podjęto temat dotyczący zmiany składki członkowskiej, która po jawnym głosowaniu została utrzymana bez zmian. Zarząd BTC uhonorował kilka osób za szczególne osiągnięcia oraz aktywność w Stowarzyszeniu.
W drugiej części Jolanta Koźmin i Duszan Kubicka przedstawili założenia projektu transgranicznego, którego celem jest oznakowanie trasy rowerowej z Bielska-Białej do Martina.

powrót