Nowe władze BTC

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w dniu 6-go marca 2009 wybrało nowe władze BTC w składzie :
Zarząd: prezes Jolanta Koźmin wiceprezes Jan Pająk sekretarz Marek Danielkiewicz skarbnik Piotr Kobiela członek Jacek Kocoń Komisja Rewizyjna: przew. Grażyna Olczak członek Kazimierz Jańczura członek Wiesław Wojtylak Sąd Koleżeński: przew. Leszek Dadej członek Irena Małagowska członek Mateusz Thiel

powrót