Walne Zgromadzenie Członków BTC

31.03.2006r w siedzibie Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów odbyło się Walne Zgromadzenie członków na którym dokonaliśmy podsumowania roku 2005 wraz z przyjęciem sprawozdań Zarządu, jak również przedstawione zostały plany na rok 2006. Po długich obradach, niewielka (a szkoda) część osób spędziła wieczór w pobliskim pubie.

powrót