Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków BTC

28-go marca 2008 w siedzibie Towarzystwa odbyło sie Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków BTC. Podczas zebrania Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finasowe za 2007 rok. Zebrani przyjęli uchwały,m.in. o podwyższeniu składek do 60 zł rocznie. Na koniec zebrania Prezes BTC wreczył upominki osobom wyrózniającym się w pracy dla BTC.

powrót