2008-08-31 Wyc. przez Żywiec, Sopotnię Małą, Juszc

powrót